Follow by Email

HABARI GANI? WHAT'S THE NEWS?

PRINCIPLES


PRINCIPLES OF THE NGUZA SABA

  • UMOJA: Unity
  • KUJICHAGULIA: Self-determination
  • UJMA: Collective work & responsibility
  • UJAMAA: Cooperative economics
  • NIA: Purpose
  • KUUMBA:Creativity
  • IMANI: Faith